1. ناوی باوک: محەممەد
  2. ساڵی لەدایك بوون:١٣٤٦
  3. شوێنی لەدایك بوون: چۆپلی
  4. رێکەوتی شەهیدبوون:١٣٦٧/٦/١٠
  5. شوێنی شەهید بوون :کانی زێرینە
  6. شوێنی گلکۆ:چۆپلی
  7. چۆنیەتی شەهید بوون: دەرگیری
  8. پلەی تشکیلاتی: پێشـمەرگە