تاهیر جۆلاكار

شه‌هیدم 

برا مه‌گری له‌ سه‌ر تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌رمم، شه‌هیدم
ڕژاوه‌ خوێنه‌که‌ی گه‌رمم، شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌هـــــــیدم

به‌ گولله‌ی دوژمنی شـــــــــــــــــــــــــــــه‌ڕخوازی زاڵـــــــــــــــــم
دڕاوه‌ سیــــــــــــــــــــــــــــــنگه‌که‌ی نــــــــــــــه‌رمم، شه‌هیــــــدم

**********

ئه‌من بۆ بـــــــــــــــــــــــــه‌ختــــــــــــــــــــــــــــــــیاریی نیشتمانم،
له‌ ڕێگـــــــــــــــــــــــــــــــــای شۆڕشــــــــــــــــی کۆمه‌ڵ شه‌هیدم

به‌ سووچی ویستنی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافی ڕه‌وای کورد
به‌گرفه‌ی ئاگر و دووکـــــــــــــــــــــــــــــــه‌ڵ شه‌هــــــــــــــــــــیدم

**********

له‌ نێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوچاوانی جووتێــــــــــــــــری هه‌ژارا
ته‌م و پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌رده‌ی په‌ژاره‌م هــــــــاته‌ به‌رچاو

سه‌رنـــــجم دایه‌ ئاوایی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌ گشتــــــــــی
له‌ هه‌ر شوێـــــنێ هــــــــــــــــــــــــــــه‌ژاری بوو بــــــــــه‌ لێشاو

**********

هه‌مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوو ده‌سهاتی ڕه‌نجی چینی وه‌رزێـــــر،
سه‌ره‌وژێر بــــــــــــــــــــــــــــــــۆ گه‌رووی چه‌وسێــــنه‌ران بوو

فه‌قیری و بێبه‌شی و ڕووتــــــــــــــــــــــــــی و ڕه‌جاڵـــــــــــــــی
به‌شی ڕه‌نجـــــــکێش و به‌رهه‌مهــــــــــــــــــــــــــــێنه‌ران بــــوو

***********

له‌ دێ را بــــــــــــــــــــــــۆ ڕوانیــــن چــــــــوومه‌ شـــــــــــاری
لـــــــــــــــــــه‌ وێش که‌متر نــــــــــــــــــــــه‌بوو ڕاده‌ی هه‌ژاری

کرێــــــــــــــــــــــــــکاری به‌ســــزمانیـــــــــــــــــــش به‌ دایــــم
شڵێــــــــــــــــــــــــــــــوه‌ی ده‌رد و داخــــــی بۆ ده‌بـــــــــــــاری

**********

هه‌ناسه‌ی ساردی هـــــــــاواڵی کرێــــــــــــــــــــــــــــــــــکار
له‌ ناخی دڵیــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌وه سه‌رچاوه‌گر بــــــــوو

له‌ هه‌ر کارخـــــــــــــــــــــــــــــانه‌یه‌ک چووم و ســـــه‌رم دا
زه‌لیــــــــــــــــــــــــــــلی و مه‌ینـــــه‌ت و دیلی پــــــــــتر بوو

**********

گه‌لـــــــــــی کوردم له‌ ژێر چرنووکــــی زاڵــــــــــــــــــــــــــم
ده‌ناڵــــــــــــــــــــــــــــی وه‌ک که‌وی ژێر چنــــــگی داڵاش

له‌ خوێنی ســـــــــــــــــــــــــــــووری لاوانی شه‌هیـــــــــــــدا،
وڵاتم سوور ده‌چـــــــــــــــــــــــــــوو وه‌ک پۆلی خاشــــخاش

**********

ته‌ماشـــــــــــــــــــــــــام کرد هه‌زاران لاوی ئــــــــــــــــــازا
له‌ ڕێگــــای نیشتــــــــــــــــــــــــــمان خۆیــــــان به‌خت کرد

به‌ پێشــــکه‌ش‌کردنی گـــــــــــــــــیان و سه‌ر و مـــــــــــــاڵ
گوزه‌رگــــــــــــــــای شۆڕشــــــــــــــــی گه‌لیان ته‌خت کرد

**********

منیش هاتم لـــــــــــــه‌ ڕێــــــــــــگای میلله‌تی خــــــــــــــۆم
سه‌رم دانا، شه‌هـــــــــــــــــــــــــــــــــید بووم، به‌خـــــتیارم

له‌ مــــــــــــــــــــــێژووی پڕ له‌ شـــــــــــــــــــــــانازیی وڵاتا
به‌ خوێنه‌ ســـــووره‌کـــــــــــــــــــــــــــــــــه‌م نووسرام، دیارم

**********

ئه‌مــــــــن “ئاشق” به‌ خه‌ڵک و نیشــــــــــــــــــــــــــــتمان و
ئه‌ویـــــــــــــــــــــــــــنداری خه‌بــــــــاتی بێ‌وچـــــــــانـــــــــم

دڵی کۆمــــــــــه‌ڵ لــــــــــــــــــــــــه‌مه‌ودوا جـــــــــێ ژیانمــه
که‌ مــــــــن قه‌ت نامــــــــــــــــــرم، ماوم، ده‌زانـــــــــــــــــــم‌ 

● ئاشق 1982

ووشەیەک یا ناوێک بنوسە کە بەدوایدا دەگەڕێیت